Ring til os | Chat med os | Send os en SMS

RedenUng

Udgivelser

Nyeste forskning

Udveksling af intimitet og seksuelle ydelser for goder (sugardating, byttedating, salg af nøgenbilleder m.m.), kan være et svært fænomen. Reden Ung bidrager både med praksisudvikling og forskning på området i samarbejde med andre praksisaktører og forskningsinstitutioner. Vi har samlet den seneste nye viden om udveksling af intimitet og seksuelle ydelser for goder, så du nemt kan finde den information du søger.

Nedenstående forskningsrapporter er seneste udgivelser på området.

Byttedating i Danmark

Forskningen giver et nuanceret billede af de unges baggrund, deres motiver og oplevelser med det, forskerne betegner “byttedating”.

– Roskilde Universitet

Unges udveksling af intimitet for materielle ydelser

Unges udveksling af intimitet for materielle goder

Undersøgelsen beskriver omfanget af forskellige typer af udveksling, baggrundsforholdene hos dem, der udveksler intimitet, og de unges motiver for at gøre det.

VIVE

Tallene bag

Hvad siger de unge?

af ALLE unge har prøvet at kysse, sende nøgenbilleder eller have sex for gaver, penge eller andre materielle goder
0 %
af de unge har følt sig forpligtet til at kysse eller have sex for materielle goder
0 %
af de unge mener, at de materielle goder ikke lever op til deres forventninger (21% svarer 'ved ikke')
0 %

Viden om

En kort indføring i forskningen

Afspil video om En kort indføring i forskningen

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Som udgangspunkt er det ikke ulovligt at sugardate.

Det er dog ulovligt hvis du er under 18 år og får penge for at have sex med andre. I disse tilfælde kan personen der betaler blive straffet.

Mange sugardatingsider kræver, at man skal være mindst 18 år for at have en profil.

Sugardating betegner typisk handlinger, hvor seksuelle ydelser byttes for gaver, rejser, goder eller lignende, og hvor der ikke altid er en klar aftale om betalingen for de seksuelle ydelser. Det kan variere, om der også indgår penge i udvekslingen (Socialstyrelsen

I praksis dækker begrebet sugardating over mange forskellige ting. Det kan være alt fra et kys for en drink til prositutionslignende adfærd, hvor der udveksler sex for penge. Derfor taler man også ofte om gråzoneprostitution. Unge som falder indenfor denne definition, karakteriserer ikke altid deres handlinger som sugardating.

Det er svært at svare entydigt på hvem der sugardater. I 2021 udgav VIVE en rapport, som netop skulle undersøge dette.

De konkluderede blandt andet, at der er en overrepræsentation af unge som:

 • Ikke er i beskæftigelse
 • Ikke er i uddannelse
 • Oplever økonomiske problemer
 • Har et højt forbrug af stoffer og/eller alkohol
 • Har savnet en fortrolig voksen gennem opvæksten
 • Har været udsat for et seksuelt overgreb
 • Unge med bi- eller homoseksuel orientering

At sige, at der er en overrepræsentation af disse unge, er ikke ensbetydende med, at unge som fx er i uddannelse ikke sugardater.

Rapporten konkluderede også, at der er stort set lige mange kvinder og mænd som sugardater

Der er mange forskellige motiver til at sugardate. 

VIVE har i 2021 udgivet rapporten ”Unges udveksling af intimitet for materielle goder”. Her tager alle tallene udgangspunkt i unge mennesker som har udvekslet intimitet for materielle goder, og altså ikke kun unge der selv mener, at de sugardater. At udveksle intimitet for materielle goder dækker over rigtig mange ting, og kan være alt lige fra et kys for en middag til sex for penge.

Rapporten viser blandt andet, at mænd og kvinder i nogen grad har forskellige grunde til at udveksle intimitet for materielle goder. Kvinderne angiver oftere ensomhed, ønske om bekræftelse, oplevelse af pres og at de var påvirkede da de tog imod et tilfældigt tilbud. Mændene angiver oftere begrundelser som kedsomhed, ønske om spænding eller at de tog imod et tilfældigt tilbud. 

Nedenfor kan du se fordelingen blandt de forskellige motiver som blev fremhævet i rapporten:

 • Adgang til luksus (8 %)
 • Svær økonomi (2 %)
 • Finansiering af stoffer (1%)
 • Ensomhed (9 %)
 • Bekræftelse (11 %)
 • Forkælelse (8 %)
 • Kedsomhed (8 %)
 • Spænding (12 %)
 • Fantasi (5 %)
 • Tilfældigt tilbud (11 %)
 • Blev presset (3 %)
 • Var påvirket (8 %)
 • Ingen årsag/ved ikke (14 %)

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet nogle undersøgelser om dette.