Ring til os | Chat med os | Send os en SMS

RedenUng

Undervisning

Undervisningsmateriale – Digitale tegneserier

Reden Ungs digitale tegneserier tilbyder dig som underviser et redskab til at indlede en dialog med elever om sugardating, lyst og grænser.

De digitale tegneserier tager udgangspunkt i tre forskellige unges erfaringer og møder med sugardating.

Tegneserierne har til formål at igangsætte åbne og nuancerede diskussioner, så eleverne får mulighed for at reflektere over både fordele og ulemper ved sugardating. Undervisningsmaterialet lægger således op til diskussioner omkring handlemuligheder i potentielt grænseoverskridende situationer. Materialet er udarbejdet som inspiration og oplæg til diskussioner, men det er naturligvis op til den enkelte underviser, hvordan man ønsker at arbejde med de digitale tegneserier.

Du kan finde tegneserierne her, samt et udpluk af øvelserne til hver af tegneserierne. Du kan downloade en kopi af undervisningsmaterialet. Ønsker du det fulde undervisningsmateriale med dybdegående øvelser, forberedelses- og dialogværktøjer, kan du købe en samlet fagpakke for 150 kr.

Forberedelse

Inden du går i gang, er det vigtigt at huske, at det skal være rart at arbejde med de digitale tegneserier – både for eleverne og for dig som underviser. Sugardating, lyst og grænser er emner, som potentielt kan være utrygge at tale om, og derfor er det ekstra vigtigt at etablere et trygt rum fra starten.

Gode råd:

1. Der må ikke deles personlige historier

2. Der er ingen rigtige svar – alle svar skal respekteres

3. Ingen diskriminerende kommentarer

4. Du kan altid få hjælp af os i Reden Ung

For en uddybning af gode råd, kan du købe vores undervisningsmateriale og håndbog.

Digitale tegneserier

Du ser den enkelte digitale tegneserie ved at trykke på en af nedenstående bokse. Husk, at du skal bruge piletasterne til at navigere i tegneserierne. Du finder et udvalg af vores øvelser til tegneserierne på nedenstående side.

 

Øvelser

Lyst og grænser

 • Beskriv henholdsvis Michaels, Melissas og Jasmins grunde
  for at tage på date?
 • Hvordan kan penge påvirke ens evne til at mærke efter om, man har lyst til
  at gøre noget?
 • Tror I, at Michael, Melissa eller Jasmin fortryder deres date?
  Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Kan man bruge følelsen af ’fortrydelse’ i situationer fremover?
  Hvordan?

Grænsesætning

 • Er drenge og piger lige gode til at sætte grænser? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • I alle tre fortællinger er henholdsvis Michaels, Melissas og Jasmins dates
  væsentlig ældre end dem selv. Har alder nogen betydning i forhold til om,
  man tør/kan sætte grænser?
 • Hvilke andre faktorer kan ellers gøre, at det er svært at sige nej og sætte grænser?

Stigmatisering

 • Hvad betyder ordet ’stigmatisering’?
 • Hvor meget fylder stigmatiseringen for henholdsvis Michael, Melissa og Jasmin?
 • Hvad skal der til, før Jasmin vælger at dele sin oplevelse med en god veninde lige
  som Melissa vælger at gøre?