Ring til os | Chat med os | Send os en SMS

RedenUng

Privatliv

Privatlivspolitik, anonymitet, tavshedspligt, underretningspligt og afværgepligt

Privatlivspolitik

Inden du modtager rådgivning fra Reden Ung, opfordrer vi dig til at læse vores privatlivspolitik. Reden Ung er en del af KFUKs Sociale Arbejde og følger deres privatlivspolitik, som du finder her.

Har du spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet eller vil du klage over en rådgivning, så er du altid velkommen til at kontakte os via Klageadgang

Anonymitet

Chat: Chatten er helt anonym. Vi kan ikke se din IP-adresse, da vi bruger chat-softwaren Basechat. Der lageres ikke IP-adresser, og ingen i Reden Ung har adgang til IP-adresser via Basechat. Din IP-adresse slettes i det øjeblik, du lukker chatten ned. Vi har underskrevet en databehandleraftale med Basechat. Koordinatoren læser ind imellem chats igennem via en chatlog for at kvalitetssikre, men alle chats er anonymiserede, så koordinatoren kan f.eks. ikke se navne. 

SMS: Det er helt anonymt at sende en sms til os, da vi ikke kan se det nummer du skriver fra. Hvis du tidligere har skrevet til os, og samtalen er afsluttet, har vi heller ikke mulighed for at se tidligere beskeder.
Du kan ikke være sikker på, at det er den samme rådgiver der besvarer alle dine sms’er, og du må derfor forvente, at flere rådgivere læser det du skriver. 

Telefonrådgivning: Telefonen i vores anonyme rådgivning:  40 90 11 11 er helt anonym. Vi kan ikke se dit telefonnummer, eller hvor du ringer fra. Dit telefonnummer lagres ikke og kan ikke fremfindes af rådgiver.

Vælger du at ringe til en ungerådgiver eller leder i din lokale afdeling, vil ungerådgiveren kunne se dit telefonnummer.

E-mail: Du er ikke anonym, da vi kan se din mailadresse, og vi udfører derfor ikke rådgivning via e-mail. Vi udfører dog skolehjælp og anden oplysningsvirksomhed til privatpersoner. 

Brug af personoplysninger: På Reden Ung indsamles ikke andre personoplysninger end dem du selv giver os. Vi kan ikke se dit telefonnummer eller din IP-adresse, og vi anvender kun oplysninger til anonymiserede statistiske formål, samt til internt brug, som f.eks. supervision. 

Opsamling af data: Vi opsamler statistik på alle henvendelser. Statistikken indeholder køn, alder, postnummer, emne, henvendelsesmønster, kontekst mv. Der registreres ingen personoplysninger eller notater på brugere i statistiksystemet.

Ønsker du at klage over Reden Ungs dataindsamling eller -håndtering, skal du kontakte Datatilsynet under henvisning til persondatalovens §58.  

Tavshedspligt

Rådgiverne har tavshedspligt – dette vil sige, at vi ikke må tale med andre om dig og din situation. Rådgiverne må dog gerne tale internt (dette vil sige med hinanden, koordinatorer og supervisorer) om samtaler og spørgsmål, og vi samler også statistik på alle samtaler og spørgsmål.

De eneste undtagelser til tavshedspligten er underretningspligt og afværgepligt.

Underretningspligt

Reden Ung har underretningspligt, hvis alle tre betingelser er opfyldt:

  • Du er under 18 år
  • Du udsættes for noget strafbart (eksempel: Du er blevet købt til sex), eller vurderes på anden måde til at lide overlast
  • Du giver os oplysninger, der kan identificere dig, som f.eks. telefonnummer, fulde navn eller cpr-nummer

Er du under 18 år og oplyser du om noget strafbart, eller giver personlige oplysninger, så vil vi fortælle dig, at vi skal underrette, hvis alle tre ovenstående kriterier opfyldes. 

Hvis vi underretter: Når vi underretter, gør vi det for at hjælpe dig og sikre dine rettigheder. Du kan altid anonymt tale med os om noget strafbart eller bekymrende for at få vores syn på sagen.  Vi vil altid fortælle dig, hvis vi underretter til kommunen – og om hvad. Du må meget gerne selv være med til at formulere underretningen sammen med os. 

Afværgepligt

Reden Ung har afværgepligt, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at prøve at afværge, hvis du AKUT vil gøre skade på dig selv eller andre, eller hvis du udsættes for noget strafbart i det øjeblik, at du henvender dig til os.

Er der ikke tale om en akut situation, så vil vi rådgive dig om den bedste løsning. 

Reden Ung afværger på to måder: 

  • Overgreb i gang: Er du akut udsat for et overgreb, så bliver du bedt om at afslutte samtalen og ringe 112. Reden Ungs vurdering er, at du er meget bedre hjulpet, hvis du kontakter politiet frem for at tale med os. Er du akut i gang med at lave overgreb på andre, så vil vi holde dig på linjen, hvor vi taler med dig, samtidigt med, at vi kontakter politiet. 
  • Selvmord i gang: Rådgiver taler med dig og prøver at holde dig på chatten, mens rådgiveren ringer 112. Rådgiveren informerer dig om dette. Politiet kan spore samtalen, så længe chatten er i gang. Er det på telefonen, så behøver samtalen ikke at være i gang for at politiet kan spore dit nummer.