Ring til os | Chat med os | Send os en SMS

RedenUng

Hvad kan vi gøre for at støtte unge?

Reden Ung har over det sidste halve år lavet en række fokusgruppeinterviews med unge og fagfolk på tværs af landet.

Vi har spurgt om, hvordan vi som samfund bedst kan støtte unge som er i mistrivsel – og dermed også i risiko for at opleve udfordringer ift. grænser. Selv om vores undersøgelse ikke er repræsentativ og ganske uvidenskabelig, så håber vi at interviewene kan give input til refleksion og inspiration.

Derfor har vi samlet hovedpointerne fra interviewene her.

l:
Behov for forebyggelse

Flere deltagere peger på et behov for tidligere forebyggelse samt på vigtigheden af at normalisere åben snak om følelser og udfordringer allerede fra en tidlig alder, som en del af løsningen på ungdomsmistrivsel. En af de unge siger:

”Hvis der havde været nogen ude på min skole at fortælle om grænser, dengang jeg var ung, så ville det uden tvivl have fået mig til at tænke, fordi da jeg var ung, sådan i 7. klasse, så var vi en venindegruppe, der synes, det var nemme penge på sugardaters at sende billeder og videoer. Det var nemme penge, sådan fire veninder, der bare sidder og gør det, og det var super-normalt.”

album-art
00:00

ll:
Koordinering af tilbud

Fagpersoner ønsker øget oplysning og mere sammenhæng blandt tilgængelige tilbud. Der er en anerkendelse af behovet for lokale tilbud og nævnes et ønske om bedre tilgængelighed, især for unge i mindre byer. De siger blandt andet: 

"Jeg føler ikke, jeg har nok overblik over alle tilbud og alle forløb alle de steder, hvor de foregår, i forhold til de unge og deres mistrivsel."

”Jeg synes det er svært at finde ud af om en person overhovedet passer i de rammer der er (i tilbuddet). Jeg synes nemlig tit at mange tilbud er enormt specialiserede."

lll:
Bredere tilgang til mistrivsel

Både fagfolk og unge mener, at eksisterende tilbud ikke altid opfylder unges behov. De udtrykker et behov for tilbud, der kan rumme forskellige problematikker og være inkluderende. Samtidig er der en opfattelse af, at ikke alle unge passer ind i det traditionelle psykiatriske behandlingssystem og har brug for differentierede tilbud. De siger bl.a.:

"Jeg synes dem der havde de der helt specifikke, meget udtalte problemer, de var faktisk tit lidt nemmere at pege i den rigtige retning."

"Der er jo også bare en meget bred palette af unge, der bare sådan har det lidt generelt skidt, lige meget hvilken lillebitte kasse de kan passe ind i og dem synes jeg tit er svære at placere."

Eksempler på henvendelser til Reden Ung